Hvert år deler SiS, Studentpresten, UiS og  StOr ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som på en spesiell måte har bidratt til å gjøre studentmiljøet i studentbyen Stavanger bedre.

Studenten, organisasjonen eller linjeforeningen skal på en særskilt måte ha bidratt til enten engasjement, inkluderende fellesskap, mangfold, debatt, trivsel eller begeistring. Prisen er en belønning til dem som lager ekstra godt studentliv og skaper begeistring i studentmiljøet.

Prisen utgjør en pengepremie på 20.000 kr og en “pokal” formet som en ring av jern på sokkel – en begeist-Ring.

Nominasjonskomiteen består av nestleder i StOr, studentpresten, samt en representant fra SiS og UiS.

Begeistringsprisen tildeles for arbeidet gjort året i forveien.

Pris

  • Heder og ære
  • 20.000 skattefrie kroner
  • Navneskilt på begeist-Ringen

Kriterier

  • Begeistringsprisen er ikke en faglig pris, men er først og fremst ment til å løfte fram den generelle trivselfaktoren i Stavanger som studentby.
  • Begeistringsprisen skal gå til en student, en studentorganisasjon eller en linjeforening som på frivillig basis arbeider for og blant studenter.
  • Studenten, organisasjonen eller linjeforeningen skal på en særskilt måte ha bidratt til enten engasjement, inkluderende felleskap, mangfold, debatt, trivsel eller begeistring.