Vi har samarbeidet tett med det lokale næringslivet for å finansiere flere studentboliger på Campus Ullandhaug. Prosjektet kalte vi ”Rom for studenter”. 

Bakgrunnen var at studentboliger i dag finansieres ved hjelp av tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og lån i Husbanken. Men dette var ikke nok til å sikre målet om 20 prosents dekningsgrad. Gjennom ”Rom for studenter” ble næringslivet utfordret til å matche summen vi fikk fra Kunnskapsdepartementet.

En gave på 250.000 kroner var nok til å bygge én studenthybel. For én million fikk vi fire. Aktørene under bidro til prosjektet.

Hovedsamarbeidspartnere

  • Lyse (kr. 10 millioner)
  • Sparebank 1 SR-Bank og Sparebankstiftelsen SR-Bank (kr. 5 millioner)

Samarbeidspartnere

  • Tvedt Eiendom (kr. 250.000,-)
  • Inge Steenslands stiftelse (kr. 500.000,-)
  • Sandnes Sparebank (kr. 1 million)
  • ConocoPhillips (kr. 1,5 millioner)
  • Universitetsfondet for Rogaland AS (kr. 10 millioner)
Les mer om prosjektet på romforstudenter.com.
RFS sis vår