Søknadsfrist for hovedopptak

Søknadsfrist for hovedtildeling av bolig er 15. april, og innflytting er 1. august. Som førsteårsstudent kan du få tidligere kontraktsstart enn 1. august. Dette forutsetter at du sender bekreftelse på studieplass til SiS innen 22. juli. Tildeling skjer ved loddtrekning. Har du søkt innen fristen og ikke fått bolig, blir du satt på venteliste.

På grunn av at mange søkere ender opp med å studere andre steder, slettes ventelisten 22. juli, kl. 12:00. Du må da søke på nytt, hvis du ikke allerede har fått bolig. Du kan selvfølgelig også søke etter denne datoen selv om du ikke søkte i første runde. Her gjelder prinsippet om “første mann til mølla”, og ledige boliger blir tildelt etter hvem som har søkt først.

Ventelisten slettes igjen ved midnatt 31. august, og du må sende ny søknad hvis du fortsatt er boligsøker. Søknader mottatt etter 1. september er gyldige i to måneder.

All vår kommunikasjon foregår på e-post. Det er viktig at du jevnlig sjekker statusen på Min sideUni Alltid.

Hvis du har mottatt kontrakt etter loddtrekningen ved ordinær tildeling 15. april, må du signere og akseptere kontrakten innen syv dager. Hvis du ikke får tilbud om studieplass, må du sende skriftlig melding til sis@studentensbeste.no innen 22. juli. Da annullerer vi kontrakten uten kostnader. Hvis du kansellerer etter 22. juli, må du betale husleie for to (2) måneder (Husleiekontraktens § 4).

Søknader utenom hovedopptaket

Du kan søke bolig hos oss hele året, og du vil da bli satt på venteliste. Hvis vi ikke har ledig bolig til deg, selvfølgelig.

Tildeling

Førsteårsstudenter prioriteres i hovedtildelingen. Par og enslige med barn prioriteres ved tildeling av familieleiligheter. Par uten barn prioriteres ved tildeling av toromsleiligheter.  Det er ikke krav om at begge må være studenter for å få tildelt leilighet.

Doktorgradsstudenter er ansatt ved institusjonen, og kan derfor ikke søke bolig gjennom SiS.

Hvis du har fått tildelt bolig vil du ha status Tildelt kontrakt på Min side på Boligtorget. Du vil også få e-post om dette. Kontrakten kan signeres med bankID (samme som nettbank). Du kan også velge å laste ned kontrakten, signere den, og sende den i posten til: SiS bolig, Pb. 8600 Forus, 4036 Stavanger. Signering må skje innen 7 dager.

SiS har dessverre ikke kapasitet til å svare på alle søknader som blir sendt inn.  Bare studenter som får tildelt bolig vil få svar.  Hvis du ikke har fått bolig vil søknaden stå med status Under behandling fram til du eventuelt får et tilbud, eller til søknaden blir utdatert og slettet.

Tilpasset bolig

Hvis du har behov for tilpasset bolig kan du kontakte oss. Søknad må dokumenteres med legeerklæring.

Leiepriser

Klikk for å se leiepriser for 01.07.2020 – 30.06.2021 og 01.07.2021 – 30.06.2022. Strøm, nett og vaskeri er inkludert i prisen.