For å varsle om kritikkverdige forhold, bruk dette skjemaet. Skjemaet sendes over en kryptert kobling.

Gjelder varselet administrerende direktør, klikk her.

Du kan velge å være anonym når du varsler. Vær oppmerksom på at anonymitet begrenser muligheten vår til å gjøre noe med de kritikkverdige forholdene. Et godt alternativ til anonymitet er at du ber om at navnet ditt blir holdt konfidensielt.

Når du varsler ved å bruke skjemaet, er varselet formalisert. Gjennom formalisert varsling, gir du SiS bedre mulighet til å håndtere det som det varsles om.

Husk at utdanningsinstitusjonene (Universitetet i Stavanger, BI Stavanger, VID Sandnes, VID Stavanger, Kunstskolen i Rogaland, Noroff Stavanger og Norsk Gestaltinstitut) har egne rutiner for varsling. Varsling i SiS gjelder kun for våre avdelinger, som er:

  • SiS barnehage
  • SiS bok
  • SiS bolig
  • SiS helse
  • SiS kafé
  • SiS sportssenter