Håndtering av varsel

Varselet mottas av administrerende direktør. Direktøren vil involvere avdelingslederen for avdelingen varselet gjelder.

Gjelder varselet en avdelingsleder, vil vedkommende ikke ta del i saken. Varselet blir da behandlet av administrerende direktør.

Varsel som gjelder administrerende direktør

Hvis varselet ditt gjelder administrerende direktør, ber vi deg sende varselet i papirform til styreleder i SiS. Klikk her for utskriftsvennlig versjon av varslingskjema (PDF). Varslingskjema på papir finnes også i SiS bolig-resepsjonen i Kitty Kiellands hus og i resepsjonen på SiS sportssenter.

Her finner du oversikt over styret i SiS, og e-postadressen til den som til enhver tid er styreleder. Klikk på fanen «styret i SiS». Du kan velge å enten sende bilde av papirskjemaet på mail, eller be om en postadresse. Merk at e-post vanligvis ikke sendes over en kryptert server.

Hvis du ikke har sendt varsel anonymt, vil du få tilbakemelding innen to uker.