SiS helse er et gratis helsetilbud til alle studenter som har betalt semesteravgift. Hos oss jobber en helsesykepleier, psykologer, sosionom og fysioterepeut for å hjelpe deg hvis du skulle trenge det. Vi tilby samtaleterapi, råd og veiledning . Du finner oss i Kitty Kiellands hus på Campus Ullandhaug.

Samtaletilbud og helsesykepleier

Vi tilbyr samtaleterapi, kurs, råd og veiledning.

Les mer om samtaletilbudet til SiS helse og bestill time her.

Her kan du lese mer om helsesykepleiertilbudet. 

Psykologene i SiS helse har også laget en hjelpeside for deg som strever med å finne deg til rette i studenttilværelsen, og plages med for eksempel stress, angst, ensomhet eller annet. Her finner du hjelpesiden.

Du kan kontakte helsesykepleier for generelle spørsmål, men unngå sensitiv informasjon på e-post.

Kurs og gruppetilbud

SiS helse tilbyr flere ulike typer kurs og gruppetilbud. Disse foregår som hovedregel i stolpetimene (12.15 – 14.00) på tirsdager. Klikk her for å gå til kursoversikt og påmelding. For spørsmål, ta kontakt på e-post.

Lege og tannlege

SiS har ikke lege- eller tannlegetilbud. Men vi betaler opptil 50% av utgiftene dine til tannlege. Les mer om tannlegestøtte her.

Hvordan bytte fastlege

Du har rett til å bytte fastlege to ganger pr kalenderår. Det er HELFO som administrerer fastlegeordningen, og gjennom tjenesten MinFastlege kan du:

  • Finne ut hvilken fastlege du har
  • Se fastlegens adresse og telefonnummer
  • Bytte fastlege
  • Melde deg inn eller ut av ordningen
  • Søke etter fastlege etter forskjellige kriterier
  • Se hvor mange bytter som gjenstår
  • Se hvem du har hatt som fastlege tidligere

Hvis du ikke har anledning til å bytte fastlege på nettet, kan du ringe HELFOs fastlegetelefon  på tlf 810 59 500.

Husk at du ikke trenger å ha meldt flytting til Stavanger eller Sandnes for å få fastlege her. Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til Folkeregisteret, kan få tilbake sin gamle fastlege hvis de flytter tilbake til hjemkommunen innen tre år.