SiS helse er et gratis helsetilbud til alle studenter som har betalt semesteravgift. Hos oss jobber en helsesykepleier, psykologer, sosionom og fysioterepeut for å hjelpe deg hvis du skulle trenge det. Vi tilby samtaleterapi, råd og veiledning . Du finner oss i Kitty Kiellands hus på Campus Ullandhaug.

Samtaletilbud og helsesykepleier

Les mer om samtaletilbudet til SiS helse og bestill time her.

Her kan du lese mer om helsesykepleiertilbudet. 

Psykologene i SiS helse har også laget en hjelpeside for deg som strever med å finne deg til rette i studenttilværelsen, og plages med for eksempel stress, angst, ensomhet eller annet. Her finner du hjelpesiden.

Du kan kontakte helsesykepleier for generelle spørsmål, men unngå sensitiv informasjon på e-post.

Lege og tannlege

SiS har ikke lege- eller tannlegetilbud. Men vi betaler opptil 50% av utgiftene dine til tannlege. Les mer om tannlegestøtte her.

Hvordan bytte fastlege

Du har rett til å bytte fastlege to ganger pr kalenderår. Det er HELFO som administrerer fastlegeordningen, og gjennom tjenesten MinFastlege kan du:

  • Finne ut hvilken fastlege du har
  • Se fastlegens adresse og telefonnummer
  • Bytte fastlege
  • Melde deg inn eller ut av ordningen
  • Søke etter fastlege etter forskjellige kriterier
  • Se hvor mange bytter som gjenstår
  • Se hvem du har hatt som fastlege tidligere

Hvis du ikke har anledning til å bytte fastlege på nettet, kan du ringe HELFOs fastlegetelefon  på tlf 810 59 500.

Husk at du ikke trenger å ha meldt flytting til Stavanger eller Sandnes for å få fastlege her. Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til Folkeregisteret, kan få tilbake sin gamle fastlege hvis de flytter tilbake til hjemkommunen innen tre år.