Hvis det haster å få hjelp

Stavanger legevakt
Ved akutt sykdom og skade

Psykiatrisk sykepleier
Trenger du noen å snakke med?

Akutt ambulant team
Lavterskeltilbud for vurdering av psykisk helse i krisesituasjon.

Voldtektsmottaket ved Stavanger legevakt
Døgnåpent tilbud

Hvis du har behov for rask vurdering av dine plager, bør du kontakte fastlegen.

Andre hjelpetilbud i Stavanger og Sandnes

Kiropraktor og fysioterapeut på SiS sportssenter
SiS sportssenter samarbeider med Klinikk Aktiv Helse for å gi medlemmer et godt og billig tilbud.

Alternativ til vold
For mennesker som utøver eller opplever vold i nære relasjoner

Gravid og usikker
Gratis veiledning hvis du har blitt uplanlagt gravid

Rask Psykisk Helsehjelp
Et lavterskeltilbud for deg med angst og/eller depresjon.

K46
Et lavterskeltilbud for unge mennesker med rusproblemer.

Kompasset Sandnes
For deg med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer

Kreftomsorg Rogaland
Er du kreftrammet, pårørende eller etterlatt? Kreftomsorg Rogaland er ditt lokale kompetansesenter.

Psykologtjenesten for voksne i Stavanger
Tilbud for deg med psykiske plager som ikke har vedvart over tid

Pårørendesenteret
Et lavterskeltilbud for alle pårørende

Senter for spiseforstyrrelser
Råd og veiledning, ikke behandling

Spillavhengighetsbehandling
Lavterskeltilbud til ungdom mellom 13 og 25 år

Familievernkontoret i Sør-Rogaland
Familievernkontoret gir hjelp og råd innen par-, familie- og samlivsproblematikk