Trenger du noen å snakke med?

Studietiden er spennende, men også krevende, og noen ganger kan tilværelsen bli vanskelig. Vi ønsker å hjelpe deg, sånn at du kan ta vare på din psykiske helse i en travel studiehverdag.

Bestille time hos psykolog på campus

På grunn av redusert bemanning i forbindelse med ferieavvikling og nyansettelser vil ventetiden være noe lengre ut over høsten.

FØR DU FORTSETTER: SiS helse er et supplement til det offentlige helsetilbudet, og vi prioriterer ikke behandling etter alvorlighetsgrad. Hvis du har alvorlige psykiske plager, eller behov for rask vurdering, bør du kontakte fastlegen. Klikk her for andre hjelpetilbud.

VIKTIG: På grunn av personsensitive opplysninger, kan vi ikke bruke e-post til å ta imot bestillinger.
Fyll ut skjemaet du vil bruke, legg det i en lukket konvolutt merket SiS helse – Psykologtjenesten, og lever den til SiS ekspedisjon i Kitty Kiellands hus på campus UiS, rett over gangen for SiS bok. Du kan også sende skjemaet som vanlig post til:
SiS
SiS helse – Psykologtjenesten
Postboks 8600
4036 Stavanger
Hvis du ikke har skriver tilgjengelig kan du få skjema og konvolutt ved å henvende deg i ekspedisjonen i Kitty Kiellands hus på campus UiS.
Har du praktiske spørsmål, spør chatboten vår, SiSsel (trykk på chatteboblen nederst i høyre hjørne).

Gebyr for ikke møtt til time og for sen avbestilling

Psykologtilbudet er gratis for alle studenter som har betalt semesteravgift til SiS. Hvis du ikke møter til oppsatt time, eller avbestiller senere enn 24 timer før, tar du tid som kunne blitt brukt på andre studenter. Vi tar derfor gebyr ved for sen avbestilling og ikke møtt.
Manglende oppmøte belastes med kr. 300,-.Avbestilling mindre enn 24 timer før avtale, belastes med kr. 150,-.

Smitteverntiltak:

Når du møter til time er det viktig at myndighetenes smitteverntiltak overholdes. For disse gjelder denne informasjonen om hvordan de skal forholde seg.

Bestill assistert selvhjelp

I sommer er det et helt åpent tilbud på et knippe selvhjelpsverktøy som egentlig er utviklet for bruk under korona-pandemien, men det kan være til god nytte ut over dette. Her får du hjelp til problemer som: Å håndtere sosial distansering/å leve i isolasjon, mestring av frykt, grubling, bekymring og søvnutfordringer. Les mer om tilbudet her: Assistert selvhjelp

Du kan også få hjelp med andre tema via Assistert Selvhjelp. Disse er mestring av;

  • Angst
  • Depresjon
  • Søvnvansker
  • Stress og belastninger
  • Bekymringer
  • Perfeksjonisme
  • Eksponering
  • Å få bedre selvfølelse

Du vil da få oppfølging et par ganger underveis i forløpet fra en av våre psykologer. Dersom du ønsker å søke om Assistert Selvhjelp, klikk her: Søknadsskjema

Studenter spør

I Studenter spør kan du lese andres spørsmål omkring egen helse, samt stille dine egne om det er noe du lurer på. Tjenesten leveres av SiO.
Fagpersoner, som psykologer, rådgivere, leger, fysioterapeuter, tannleger og helsesykepleiere svarer på dine spørsmål. Klikk på bildet under for å starte.

Våre psykologer