Vi har alle en psykisk helse, på samme måte som vi har en fysisk helse. Noen ganger er den god, og andre ganger er den dårligere.

Studietiden er spennende, men også krevende, og noen ganger kan tilværelsen bli vanskelig. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss i slike situasjoner. Ingen spørsmål er for store, og ingen spørsmål er for små. Vi ønsker å hjelpe deg, sånn at du kan ta vare på din psykiske helse i en travel studiehverdag.

Timebestilling

Ventetiden for time hos psykolog er 4-6 uker.

FØR DU FORTSETTER: SiS helse er et supplement til det offentlige helsetilbudet, og vi prioriterer ikke behandling etter alvorlighetsgrad. Hvis du har alvorlige psykiske plager, eller behov for rask vurdering, bør du kontakte fastlegen. Klikk her for andre hjelpetilbud.

VIKTIG: På grunn av personsensitive opplysninger, kan vi ikke bruke e-post til å ta imot bestillinger.

Fyll ut skjemaet, legg det i en lukket konvolutt merket SiS helse – Psykologtjenesten, og lever den til SiS ekspedisjon i Kitty Kiellands hus på campus UiS, rett over gangen for SiS bok. Du kan også sende skjemaet som vanlig post til:

SiS
SiS helse – Psykologtjenesten
Postboks 8600
4036 Stavanger

Hvis du ikke har skriver tilgjengelig kan du få skjema og konvolutt ved å henvende deg i ekspedisjonen i Kitty Kiellands hus på campus UiS. Du kan kontakte psykologene på e-post hvis du har spørsmål knyttet til tjenesten.

Våre psykologer

Janne
Janne
Katrine
Katrine
Susanna
Susanna
Lars Sigve
Lars Sigve

Psykologene i SiS helse har laget en hjelpeside for deg som strever med å finne deg til rette i studenttilværelsen, og plages med for eksempel stress, angst, ensomhet eller annet. Klikk på bildet under hvis du vil lese mer om dette.

Å leve et godt studentliv SiS helse nett 2017

Andre hjelpetilbud