Helserefusjon er avsluttet. Ordningen erstattes fra høsten 2018 av en ren tannlegerefusjonsordning.

Klikk her for å gå til den nye ordningen.