Norsk

Sist oppdatert/sjekket 19.05.2020 kl. 09:35.

Informasjon fra SiS

SiS bolig driftes som normalt. Har du henvendelser til SiS bolig, bruk feilmelding på Min Side på Uni Alltid. Ved akutte henvendelser, ta kontakt med boligsjef Øyvind Lorentzen (482 95 048). Her finner du viktig info angående koronasituasjonen for deg som bor i SiS bolig.

SiS bok har butikken åpen fra 7. mai. Se vår nettside for informasjon.

SiS-resepsjonen og sentralbord i Kitty Kiellands er åpent fra 7. mai kl 09 – 15, mandag til fredag. Telefon 51 83 33 00. Ta for øvrig kontakt på e-post hvis du har spørsmål til SiS eller SiS bolig.

SiS sportssenter kan nås på e-post. Senteret er stengt inntil videre. Her finner du oppdatert informasjon fra SiS sportssenter.

SiS barnehage  Åpent fra 07:30 – 16.30. Kontaktinfo: sisbarnehage@studentensbeste.no tlf: 940 18 385

SiS kafe har ett utsalg åpent, kafe Sentralen i Arne Rettedals hus. Åpent mandag til fredag 9-14. Kafeen kan kontaktes på telefon 51 83 33 11

Alle andre kafeer holder stengt inntil videre. Det foregår ingen matproduksjon for øvrig på campusene, og alle catering- leveranser er kansellert. Ta kontakt med Arve Kristiansen dersom du har spørsmål.

SiS helse tilbyr i denne perioden hovedsaklig samtaler på video og telefon da campus fremdeles er nedstengt. Klikk her for å se hva vi kan hjelpe deg med.

Pr 27.04.20 har vi  igjen anledning til å ta imot et svært begrenset antall studenter til terapi ansikt-til-ansikt, sett at myndighetenes smittevernstiltak overholdes. De dette gjelder vil bli kontaktet av behandler i forkant av samtalen. For disse gjelder denne informasjonen om hvordan de skal forholde seg

SiS forholder seg til rådene og retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og lokale og nasjonale helsemyndigheter.

Klikk her for å lese anbefalingene fra FHI.

For andre henvendelser, ta kontakt med administrerende direktør Elisabeth Faret (950 03 339) eller assisterende direktør Øyvind Lorentzen (482 95 048).

 

Informasjon fra UiS

Du finner oppdatert informasjon fra UiS her.

 

Informasjon fra BI

Klikk her for mer informasjon fra BI (gjelder også Stavanger)

 

Informasjon fra Noroff Stavanger

Noroff Stavanger legger ut nyheter fortløpende. Sjekk hjemmesiden deres for mer infomasjon.

 

Informasjon fra VID Sandnes og VID Stavanger

Klikk her for mer informasjon fra VID Sandnes og VID Stavanger.

 

Informasjon fra Stavanger kommune

Stavanger kommune har laget en omfattende informasjonsside om coronaviruset.

Klikk her for informasjon fra Stavanger kommune.

English

Last updated/checked 19.05.2020 kl. 09:35.

Information from SiS

SiS housing is operating as usual. If you have any enquiries, please use «melde feil» on My Page on Uni Alltid. If you need a quick response, please contact head of SiS housing, Øyvind Lorentzen (482 95 048). Follow this link for important information for tenants in SiS housing, regarding the corona situation.

SiS book store has re-opened from May 7. Opening hours are 09-15 Monday through Friday. In order to prevent spreading of virus, the following measures are in place:

  • Max 5 customers at the same time in the store
  • All customers must desinfect their hands before and after visiting the store. (Hand desinfectant available outside the store) Please do not touch items you are not going to purchase.

We will clean relevant surfaces on a regular basis, and we remind you of the rule of one meter social distance. If you are infected, or have syptoms, please stay home. Otherwise you are welcome in the book store. Tlf: 51 83 33 33  – sisbok@studentensbeste.no

The SiS reception in Kitty Kiellands hus is open from May 7 from 09:00 – 15:00, Monday through Friday. Telephone: 51 83 33 00. Please contact us by e-mail if you have any questions.

SiS sportssenter is closed, but you can reach us by e-mail. Follow the link for updated information about SiS sportssenter.

SiS kindergarden We are open 07:30 – 16.30 You can contact us at sisbarnehage@studentensbeste.no and by telephone 940 18 385

SiS café has one outlet in operation, namely kafe Sentralen in the Arne Rettedal building. Opening hours are Monday through Friday 09.00-14.00. All other cafeterias are closed until further notice. There is no production or sale of food and drinks on our campuses, except the one cafe mentioned above, and all catering-deliveries are cancelled. Please contact Arve Kristiansen if you have questions

SiS health is affected by the situation, but can offer support via video and telephone. Please click here to see what we can help you with.

From April 27 2020, we are able to admit a very limited number of students for face-to-face therapy, given that the national health authorities’ measures for prevention of disease transmission is respected. Those individuals eligible for this form offer, will be contacted by their therapist before the consultation. These students must read this information on how to act before and during therapy session.

SiS is general is following the rules and regulations from the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) and national and regional health authorities.

Click here to read advice from NIPH.

If you have any other questions, please contact our managing director Elisabeth Faret (950 03 339) or assistant director Øyvind Lorentzen (482 95 048).

 

Information from UiS

Click this link for updated information from UiS.

 

Information from BI

Click this link for more information from BI Stavanger.

 

Information from Noroff Stavanger

Noroff Stavanger is updating their news page. Click on this link for more information.

 

Information from VID Sandnes og VID Stavanger

Click on this link for more information from VID Stavanger and VID Sandnes.

 

Information from Stavanger municipality

Click here for more information from Stavanger municipality.