Norsk

Sist oppdatert/sjekket 24.03.2021 kl. 12:53.

Informasjon fra SiS

SiS bolig driftes som normalt. Har du henvendelser til SiS bolig, ta kontakt på sis@studentensbeste.no, eller ring oss på 51 83 33 00. Beboere bruker feilmelding på Min Side på Uni Alltid som vanlig. Her finner du viktig info angående koronasituasjonen for deg som bor i SiS bolig.

SiS bok har åpent
Man, ons, tors og fre: 08:00–15:30
Tirs: 08:00–17:00

Alle som besøker SiS bok må holde 2 meter avstand, og bruk av munnbind er påbudt i butikken.

• Vi ønsker at kundene spriter hender før og etter besøket (Antibac tilgjengelig utenfor butikken) og det anbefales å unngå å ta på varer de ikke skal kjøpe.
• Vi vil jevnlig vaske utsatte overflater og bankterminal.
• Er du syk, eller har symptomer på sykdom – bli hjemme. Ellers er du velkommen innom!

SiS-resepsjonen og sentralbord i Kitty Kiellands hus er åpen fra mandag til torsdag 08:30 – 15:30 og fredag kl. 08:30–15:00. Telefon 51 83 33 00. Ta for øvrig kontakt på e-post hvis du har spørsmål til SiS eller SiS bolig.

SiS sportssenter er åpent. Her finner du oppdatert informasjon fra SiS sportssenter.

SiS barnehage har åpent fra 07:30 – 16.30. Kontaktinfo: sisbarnehage@studentensbeste.no tlf: 940 18 385

SiS kafé har åpent i Optimisten, Sentralen, Musikanten og Bokkafeen. Fra og med torsdag 25. mars er det kun mulig å kjøpe take-away fra kafeene. Det er påbudt med munnbind ved bestilling og henting av mat. Samme regler gjelder når kafeene åpner etter påsken. Dette gjelder også cateringvirksomheten. Se åpningstider her.

SiS helse har åpent.
Vi tilbyr samtaleterapi, råd og veiledning enten på kontoret, via video eller ute på tur.Klikk her for mer informasjon om vårt samtaletilbud,
eller klikk her for mer informasjon om vår helsestasjon.

Assistert selvhjelp har laget et gratis mestringsverktøy for deg som synes livet er i overkant utfordrende akkurat nå i koronakrisen.

SiS forholder seg til rådene og retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og lokale og nasjonale helsemyndigheter.

Klikk her for å lese anbefalingene fra FHI.

For andre henvendelser, ta kontakt med administrerende direktør Elisabeth Faret (950 03 339) eller assisterende direktør Øyvind Lorentzen (482 95 048).

 

Informasjon fra UiS

Du finner oppdatert informasjon fra UiS her.

 

Informasjon fra BI

Klikk her for mer informasjon fra BI (gjelder også Stavanger)

 

Informasjon fra Noroff Stavanger

Noroff Stavanger legger ut nyheter fortløpende. Sjekk hjemmesiden deres for mer infomasjon.

 

Informasjon fra VID Sandnes og VID Stavanger

Klikk her for mer informasjon fra VID Sandnes og VID Stavanger.

 

Informasjon fra Stavanger kommune

Stavanger kommune har laget en omfattende informasjonsside om coronaviruset.

Klikk her for informasjon fra Stavanger kommune.

English

Last updated/checked 24.03.2021 kl. 12:53.

Information from SiS

SiS housing is operating as usual. If you have any enquiries, please write to sis@studentensbeste.no or call on 51 83 33 00. Tenants may utilise «melde feil» on My Page on Uni Alltid as usual. Follow this link for important information for tenants in SiS housing, regarding the corona situation.

SiS book store is open
Mon, Wed, Thu og Fri: 08:00–15:30
Tue: 08:00–17:00

If you are visiting SiS book store, please keep 2 meter distance to others. Use of face mask is mandatory when you are inside the store.

• We want customers to disinfect their hands before and after the visit (Antibac available outside the store) and it is recommended to avoid touching items they are not going to buy.
• We will regularly wash exposed surfaces and card terminals.
• If you are felling ill or have symptoms of illness – stay home. Otherwise you are welcome to drop by!

The SiS reception in Kitty Kielland’s house is open from Monday to Thursday 08:30–15:30 and Friday at 08:30–15:00. Telephone: 51 83 33 00. Please contact us by e-mail if you have any questions.

SiS sportssenter is open. Follow the link for updated information about SiS sportssenter.

SiS kindergarden We are open 07:30 – 16.30 You can contact us at sisbarnehage@studentensbeste.no and by telephone 940 18 385

SiS café is open in Optimisten, Sentralen, Musikanten and Bokkafeen. From Thursday 25 March, it is only possible to buy take-away from the cafes. It is mandatory to wear a face mask when ordering and picking up food. The same rules apply when the cafes open after Easter. This also applies to the catering business.  See Opening hours here.

SiS health is open.
We offer conversation therapy, advice and guidance either in our offices, via video or out on a stroll. Please click here to see what we can help you with.

SiS is general is following the rules and regulations from the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) and national and regional health authorities.

Click here to read advice from NIPH.

If you have any other questions, please contact our managing director Elisabeth Faret (950 03 339) or assistant director Øyvind Lorentzen (482 95 048).

 

Information from UiS

Click this link for updated information from UiS.

 

Information from BI

Click this link for more information from BI Stavanger.

 

Information from Noroff Stavanger

Noroff Stavanger is updating their news page. Click on this link for more information.

 

Information from VID Sandnes og VID Stavanger

Click on this link for more information from VID Stavanger and VID Sandnes.

 

Information from Stavanger municipality

Click here for more information from Stavanger municipality.