Bestilling og endringer

Bestillingen må skjer senest klokken 13.00 tre dager før levering. Unntaket er enkel møtemat, som må bestilles senest klokken 13.00 dagen før. All catering skjer som kredittsalg.

Hvor?

UiS- kunder må normalt bestille gjennom Basware PM. For øvrige kunder: Enkel møtemat kan bestilles rett fra den aktuelle kafeen. Mat til større arrangementer må bestilles gjennom vår produktleder Janne L. Husebø, enten på telefon 916 64 71951 83 33 06 eller e-post. Bestilling må skje mellom klokken 08.00 og 15.15.

Mva

Kontakt Janne L. Husebø, enten på telefon 916 64 71951 83 33 06 eller e-post for prislister og nærmere informasjon om mva.

Priser og levering

Mat og drikke hentes eller leveres i en av våre kafeer på buffet, eller i annet lokale på Campus Ullandhaug. Dette gjelder også Bjergsted og våre tilslutningskoler i kafé eller lokale. Prisene gjelder i våre sine åpningstider. Vi oppfordrer våre kunder til selv å hente varene fra det aktuelle utsalgsstedet.

Tilslutningsskoler/
studenter

Nett forside intern catering

Eksterne
kunder

Nett forside ekstern catering