Bestilling og endringer

Av smittevernhensyn på campusene er kjøkkenene stengt frem til over sommerferien, det vil derfor ikke være mulig å bestille catering i denne perioden.

Spørsmål kan rettes til sis@studentensbeste.no.

Tilslutningsskoler/
studenter

Nett forside intern catering

Eksterne
kunder

Nett forside ekstern catering