Kjenner du til at ansatte i SiS har opptrådt på en kritikkverdig eller upassende måte overfor studenter, ansatte eller andre, vil vi gjerne at du sier ifra.

Et forhold er kritikkverdig hvis det er i strid med lover, regelverk, interne rutiner eller etiske normer.

Vi garanterer at det er trygt for deg å varsle, og at saken vil bli fulgt opp.

Hvis du ønsker, kan du varsle anonymt. Vær oppmerksom på at anonymitet begrenser muligheten vår til å gjøre noe med de kritikkverdige forholdene. Et godt alternativ til anonymitet er at du ber om at navnet ditt blir holdt konfidensielt.

Klikk her for å varsle.

Husk at utdanningsinstitusjonene (Universitetet i Stavanger, BI Stavanger, VID Sandnes, VID Stavanger, Kunstskolen i Rogaland, Noroff Stavanger og Norsk Gestaltinstitutt) har egne rutiner for varsling. Varsling i SiS gjelder kun for våre avdelinger, som er:

  • SiS barnehage
  • SiS bok
  • SiS bolig
  • SiS helse
  • SiS kafé
  • SiS sportssenter