Som student er du velkommen til å komme med høringsuttalelser knyttet til SiS sitt nye forslag til helserefusjonsordning.

Styret i SiS har bedt administrasjonen om å vurdere en forenkling av retningslinjene for helserefusjon. Dagens ordning har vært vanskelig å håndtere både for studenter og SiS, og det nye forslaget innebærer at ordningen skal målrettes mot tannbehandling. Mange studenter prioriterer bort tannbehandling, og SiS ønsker med dette å lage en ordning som vil treffe de fleste studentene.

Her finner du dokumentet: Endringer i retningslinjer for helserefusjon

For deg/dere som vil komme med høringsuttalelse, er fristen 10. februar 2018. Du trenger ikke å tilhøre en studentorganisasjon for å komme med innspill. Høringsuttalelsen sendes til administrerende direktør i SiS, Ellinor Svela (ellinor.svela@studentensbeste.no)