Startskuddet for et helsehus ved UiS, med flere behandlingstilbud rettet mot studentene, gikk i dag, da styret i SiS vedtok å sette av én million kroner for å bygge egenkapital til prosjektet.

– Jeg er veldig fornøyd med styrets avgjørelse, og ser frem til at planene blir realisert. Dette er bare starten, sier styreleder i SiS, Andreas Fredriksen.

Helsehuset finansieres på lignende måte som SiS sportssenter, som stod ferdig i 2005, og som nå er et av regionens største og mest innholdsrike senter. Planen er å leie ut lokaler i helsehuset til både leger, tannleger, fysioterapeuter og andre behandlere som studentene etterspør.

Janne P. Telle er psykologspesialist for SiS, og mener at det finnes mange fordeler med å samle alt under samme tak.

– Med et eget bygg som rommer ulike tilbud, vil man kunne tilby variert oppfølgning. Man fremmer også samarbeid mellom for eksempel psykolog- og legetjenesten, noe som garantert vil komme studentene til gode. Jeg tror også at et eget helsehus vil være et viktig signal til studentene om betydningen av å ta vare på helsen sin, sier Telle.

Administrerende direktør i SiS, Ellinor Svela, er også svært fornøyd med styrets avgjørelse.

– Planen er å bygge helsehuset i nærheten av sportssenteret, og det tror jeg vil kunne lage grobunn for et godt samarbeid. Et godt og omfattende helsetilbud vil gjøre studenthverdagen enklere, og det er det som er jobben vår, sier Svela.

helsehus