Fredag 26. februar ble det klart at SiS får tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til alle 145 studentboligene organisasjonen søkte om for 2016.

– Vi har fått så gode tildelinger tidligere år at jeg hadde ikke de store forventningene. Så det er utrolig kjekt at vi i år får tilskudd til 145 boliger, sier administrerende direktør i SiS, Ellinor Svela.

– På vegne av studentene er vi veldig glade for tildelingen, og vi vil gjerne takke regjerings- og samarbeidspartiene sine representanter fra Rogaland for at de har gjort en veldig bra jobb i år også, sier hun.

Tilskuddene for 2016 går hovedsakelig til utvidelsen av et allerede eksisterende studentboligprosjekt i Sandal. Feltet ligger strategisk til, i et knutepunkt mellom Stavanger sentrum og UiS, og like i nærheten av rekreasjonsområder og AMFI Madla.

Også boligsjef i SiS, Øyvind Lorentzen, er svært fornøyd med årets tildeling.

– Selv om denne regionen er i en utfordrende situasjon, både når det gjelder arbeidsplasser og boligmarkedet, så er det viktig å tenke langsiktig når det gjelder studentboligtilbudet i området, sier Lorentzen.

Dekningsgraden til SiS er i dag på 16,1 prosent. Målet er 20 prosents dekningsgrad.