Vi har fått kontor på BI Stavanger, og er allerede på plass! Til høsten blir tilbudet utvidet.

newsKontoret ligger lett tilgjengelig i hovedetasjen. I første omgang er Frank Bremnes fra kommunikasjonsavdelingen på plass første onsdag i måneden, mai og juni, og til høsten får vi med oss både psykolog, helsesøster og studentprest.

Planen er at det skal være noen fra SiS på BI hver eneste uke.

– Vi håper at dette vil være med på å gjøre oss mer synlige på BI. Studentene her er like knyttet til SiS som studentene ved UiS og de andre tilslutningsskolene, sier kommunikasjonskonsulent Frank Bremnes.