Som studenter tilknyttet SiS kan dere komme med høringsuttalelser knyttet til SiS sin visjon, mål og budsjett for 2018.

Her finner du dokumentene: Saksframlegg og vedlegg

Ved en forglemmelse er det falt ut et avsnitt om helsesøster:

I budsjett SiS kommunikasjon og helse er det lagt inn en økning i helsesøster sin stillings-% fra ca 56 % til ca 80 %. Det betyr at helsesøster fra årsskiftet vil arbeide full arbeidsuke i semestrene.

For deg/dere som vil komme med høringsuttalelse, er fristen 17. november. Du trenger ikke å tilhøre en studentorganisasjon for å komme med innspill. Høringsuttalelsen sendes til administrerende direktør i SiS, Ellinor Svela (ellinor.svela@studentensbeste.no)