Vi tilbyr behandling av lettere psykiske lidelser. Vi tilbyr også samtaler om hvordan du kan styrke din psykiske helse, takle faglige og mellommenneskelige utfordringer og ulike livskriser. Behandlingen er av begrenset varighet.

Samtalebehandling er et samarbeid mellom student og terapeut. Vi forventer at du møter til avtalt tid, og at du er innstilt på å jobbe med problemene også utenom timene.

Vi prøver så godt vi kan å gi deg et tilbud innen fire til seks uker. Ventetiden kan dessverre være lengre i enkelte perioder, på grunn av stor pågang.