Om SiS

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) er studentenes egen organisasjon. Vi legger til rette for at du som student skal ha det best mulig i studietiden.

Over 11 000 studenter er tilknyttet SiS gjennom syv høgskoler og UiS. SiS er ikke en del av Universitetet i Stavanger eller andre utdanningsinstitusjoner, men er en uavhengig bedrift.

Våre 95 medarbeidere tilbyr deg bokhandel, kafeer, studentboliger, sportssenter, barnehage, psykososiale helsetjenester – og mye mer. Vi gir også helserefusjon og arrangementstøtte til deg som student, i tillegg til velferdsmidler til studentorganisasjonene. Flere millioner kroner brukes på dette årlig, og i 2015 var summen over 3 millioner kroner!

Semesteravgiften

Semesteravgiften til SiS er på 460 kroner. Den må du betale før du får tilgang til våre tilbud. Semesteravgiften gir deg også adgang til forelesninger, øvinger og eksamen ved lærestedet, samt studielån.

Studenter på NORDPLUS-, SOKRATES- og ERASMUS-programmer er unntatt, siden semesteravgiften er betalt som en del av utvekslingsavtalen.

Styret i SiS

Hvis du vil ha et godt bevis på at SiS virkelig er studentenes egen bedrift, trenger du ikke gå lenger enn til vårt styre. Halvparten av styremedlemmene er selv studenter, inkludert styreleder og nestleder.

Styret består av åtte valgte representanter. Av disse er fire studentvalgte, to ansatte og to representanter fra høgskolene/universitetets ledelse. Siden studentene har flertall ved styreleders dobbeltstemme, har derfor studentene stor innflytelse på utviklingen av våre tilbud.

Som student er du alltid velkommen til å møte styret før møtestart. Enten for å komme med innspill, eller si din mening om det du måtte ønske.

Styremøter 2017 (starter kl. 16.30)
1. februar
29. mars
10. mai
14. juni
30. august
25. oktober
6. desember

Alle møtene starter klokken 16.30.

Styret i SiS i 2017:

Charlotte Søyland (leder/student)
charlottesoyland@gmail.com / 911 31 748

Sander Brimsøe Thomassen (nestleder/student)
sanderbthomassen@gmail.com/ 934 81 901

Cathrine Johanne Sønvisen (student)
cathrine.johanne@hotmail.com / 464 41 133

Tobias Otnes Brattebø (student)
tobias.brattebo@gmail.com / 482 51 854

Frank Bremnes (ansatt)
frank.bremnes@studentensbeste.no / 412 34 162

Janne-Lise Larsen (ansatt)
jll@studentensbeste.no / 908 85 522

Ole Ringdal (UiS)
ole.ringdal@uis.no / 51 83 33 01

Ragnhild Wiik (BI)
ragnhild.wiik@bi.no / 982 51 712

Vararepresentanter:

Mikael Johnsen (student)
mikke-88@msn.no / 908 13 666

Caroline Seim Midtlien (student)
mob90149097 / 901 49 097

Karl Stefan Afradi (student)
stefan@afradi.name / 926 50 819

Hanna Handeland (student)
hanna-lh@hotmail.com / 977 94 519

Lars Gunnar Erga (ansatt)
lasse@studentensbeste.no934 94 643

Øyvind Bethuelsen (ansatt)
ob@studentensbeste.no / 952 23 884

Veslemøy Hagen (UiS)
veslemoy.hagen@uis.no905 41 491

John Øivind Eggesbø (Kunstskolen i Rogaland)
rektor@kir.no / 971 59 739

Årsrapporter
Avdelingsledere og kontaktpersoner

Ellinor Svela (administrerende direktør): ellinor.svela@studentensbeste.no
51 83 33 77 / 901 41 141

Øyvind Lorentzen (SiS bolig og økonomi): ol@studentensbeste.no
51 83 33 20 / 482 95 048

Kristin Bjander (SiS barnehage): kristin.bjander@studentensbeste.no
51 71 57 80

Mette Reke (SiS bok): mette.reke@studentensbeste.no
51 83 33 03 / 920 60 916

Arve Kristiansen (SiS kafé): arve@studentensbeste.no
51 83 33 12 / 934 22 422

Arne Storhaug (SiS sportssenter): arne@sissportssenter.no
51 83 33 82 / 404 13 919

Frank Bremnes (SiS kommunikasjon): frank.bremnes@studentensbeste.no
51 83 33 21 / 412 34 162

Elisabeth Hope (SiS kommunikasjon): elisabeth.hope@studentensbeste.no
51 83 33 18 / 916 19 302

Tilfredshet med SiS

Studentenes tilfredshet med SiS i 2017

1007 studenter svarte på undersøkelsen, som kartlegger kundetilfredshet med SiS på ulike områder. Utvalget av studenter var tilfeldig blant heltidsstudenter tilknyttet SiS. Totaltallene er vektet slik at de er representative for studentpopulasjonen med tanke på kjønn, studiested og andel som bor i SiS bolig. Les rapporten her (PDF).

Studentenes tilfredshet med SiS i 2014

1136 studenter svarte på undersøkelsen, som kartlegger kundetilfredshet med SiS på ulike områder. Utvalget av studenter var tilfeldig blant heltidsstudenter tilknyttet SiS. Totaltallene er vektet slik at de er representative for studentpopulasjonen med tanke på kjønn, studiested og andel som bor i SiS bolig. Les rapporten her (PDF).

ShOT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2010

Undersøkelsen kartlegger studentenes helse- og trivselsituasjon i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Undersøkelsen ble i tillegg til Stavanger, gjort i Oslo, Bergen, Trondheim, Oppland, Telemark og Finnmark. Les rapporten her