Helserefusjon er avsluttet. Ordningen erstattes fra høsten 2018 av en ren tannlegerefusjonsordning.

De aller fleste studentene som bruker helserefusjonsordningen vår, vil ha penger igjen for tannlegebehandling. Det er også her vi ser de store beløpene. Derfor har vi valgt å prioritere, og gjøre ordningen enklere og mye lettere å forholde seg til.

Fra og med semesterstart høsten 2018, vil vi gå over til en ren tannlegerefusjonsordning.

For å gjøre det enklest mulig for dere studenter, vil SiS inngå en avtale med en håndfull tannleger, som sender faktura direkte til oss. Dere trenger altså ikke å søke om helserefusjon – tannlegen gjør jobben for dere. Ingen flere skjemaer og frister å forholde seg til. Listen over tannleger tilknyttet SiS kommer til høsten.