LES DETTE FØRST:

Alle spørsmål og henvendelser om helserefusjon, skal sendes til helserefusjon@studentensbeste.no.

Ufullstendige søknader, og søknader uten tilfredsstillende dokumentasjon, vil ikke bli behandlet. Husk å les retningslinjene før du søker. Vi tar imot søknader fra 1. april – 1. juni. Siste frist er 1. juni.

Kvittering for betalt semesteravgift/skjermbilde fra mobilen må sendes inn sammen med søknaden, for det semesteret behandlingen(e) fant sted i.

Hvem kan søke

Hvis du har betalt semesteravgift til en utdanningsinstitusjon tilknyttet SiS, kan du søke om helserefusjon. Helserefusjon er en støtteordning som utbetales én gang per studieår.

Ordningen gjelder utgifter knyttet til:

Lege- og psykologbesøk, fysioterapi, medisiner, poliklinikk og røntgen
Logg inn på helsenorge.no og ta skjermbilde av oversikten over dine egenandeler.

Klikk her for en steg-for-steg-guide om hvordan du gjør dette (PDF).

Denne oversikten må sendes inn sammen med søknaden. Husk at skjermbildet må inneholde ditt navn. Klikk på lenken for å se oversikt over hvilke fysioterapeuter og psykologer som har refusjonsordning, og som du kan benytte deg av.

Tannlege
Kvittering som viser ditt og behandlers navn, i tillegg til behandlingen som er gjort, må sendes inn sammen med søknaden. Vi gir ikke refusjon for kosmetiske behandlinger, som for eksempel bleking av tenner.

Kiropraktor
Kvittering som viser ditt og behandlers navn, må sendes inn sammen med søknaden. Kvitteringen må også vise at du har fått behandling hos kiropraktor.

Nødvendige vaksiner ved utenlandsopphold som del av studiet
En bekreftelse fra studiestedet ditt om at reisen er studierelatert, må sendes inn sammen med søknaden. Kvitteringen må inneholde ditt navn, navn på lege og hvilken vaksine du har fått.

Praktisk informasjon om utbetaling og annet

  • SiS trekker en egenandel på 800 kroner av ditt totale innsendte beløp. Du får refundert opp til 40 prosent av resten. Maks utbetaling per studieår er 6000 kroner
  • Refusjonssummen må være minst 200 kroner for å bli utbetalt
  • Du kan bare sende inn én søknad per år
  • Behandlingen(e) må ha funnet sted i løpet av samme studieår du søker om støtte i. Behandlinger i utlandet refunderes ikke
  • Du må ha et norsk kontonummer for utbetaling
  • For utgifter påløpt i sommerferien gjelder samme regler som for studieåret. Du må kunne dokumentere at du har betalt semesteravgift både før og etter sommerferien da behandlingen fant sted

Søknadsfrist

Vi tar imot søknader fra 1. april – 1. juni. Siste frist for innsending er 1. juni.

1. Info om søker
/Info about applicant

Ditt navn /Your name*

Adresse /Address*

E-post /E-mail*

Utdanningsinstitusjon /Educational institution*

Født /Date of birth*

Postnr/-sted /Zip code/place*

Mobil /Mobile number*

Norsk bankkontonr /Norwegian bank account number*

Kvittering semesteravgifter. Du må sende inn kvitteringer som viser at du har betalt semesteravgift i det semesteret behandlingen fant sted. Hvis du har fått behandling etter 1. juni forrige studieår, altså i sommerferien, må du kontakte helserefusjon@studentensbeste.no /Receipt semester fees. You have to submit receipts showing that you have paid the semester fee for the semester in which your treatment happened. If you received treatment after June 1st, last student year, you have to contact helserefusjon@studentensbeste.no*

Kvittering for semesteravgift /receipt for semester fee*

Kvittering for semesteravgift /receipt for semester fee*

Kvittering for semesteravgift /receipt for semester fee*


2. Dokumentasjon (maks 5 mb per fil, 15 mb totalt)
/Dokumentation (max 5 mb per file, 15 mb in total)

Ved lege-, psykolog eller fysioterapibesøk, medisiner på blå resept, poliklinikk eller røntgen: Logg inn på helsenorge.no og ta skjermbilde av oversikten over dine egenandeler. Legg den ved her. Husk at skjermbildet må inneholde ditt navn. /If you have been to the doctor, psychologist or physiotherapist, or have bought prescription medicines ("blå resept" only) or needed an X-ray, please log in at helsenorge.no and take a screenshot of your deductibles. Submit the screenshot below. *

Beskrivelse av fil: /Description of file:*

Ved tannlege- eller kiropraktorbesøk, eller nødvendige vaksiner ved utenlandsopphold som del av studiet: Les i retningslinjene, og legg ved det antallet filer du trenger nedover. /If you have been to the dentist or chiropractor, or had a vaccination necessary for travels related to your study program, please read the guidelines and submit the number of files you need below. *

Beskrivelse av fil: /Description of file:*

Fil 3

Beskrivelse av fil: /Description of file:*

Fil 4

Beskrivelse av fil: /Description of file:*

Fil 5

Beskrivelse av fil: /Description of file:*

Fil 6

Beskrivelse av fil: /Description of file:*

Fil 7

Beskrivelse av fil: /Description of file:*

Fil 8

Beskrivelse av fil: /Description of file:*

Fil 9

Beskrivelse av fil: /Description of file:*

Fil 10

Beskrivelse av fil: /Description of file:*

Fil 11

Beskrivelse av fil: /Description of file:*

Alle dokumenter krypteres og sendes over en sikker kobling.