Velferdsmidler

Velferdsmidler er økonomisk støtte til studentorganisasjoner, og bevilges én gang i året. Søknadsskjema og retningslinjer finner du på nettsidene til Velferdstinget i Stavanger (VT), som også behandler søknadene og bestemmer hvilke organisasjoner som skal få midler. Spørsmål om velferdsmidlene sendes også til VT.

Oppstartsmidler av og for studenter

Kunne du tenke deg å starte en helt ny studentorganisasjon? Da kan du søke VT om oppstartsmidler.