Kjære student,

Det er en spennende og utfordrende periode i livet ditt du nå opplever. Mange studenter nyter studietidens friheter, men slett ikke alle opplever at de har et godt studentliv. I alle fall ikke gjennom hele perioden. Det er mange som kan oppleve at de i løpet av studietiden møter veggen.

Studenttilværelsen er for svært mange preget av høyt arbeidspress, stress og eksamensangst. I tillegg kommer problemstillinger som er knyttet til løsrivelse fra foreldrehjemmet, og nye krav og utfordringer som må møtes på egenhånd.

Her kan du lese mer om de utfordringer som er vanlige, og du finner råd om hvordan ivareta din psykiske helse.

 

Hva vil du lese mer om?

Innholdet er skrevet av psykologene i SiS. Inspirasjon og noe tekst er basert på Ronald Grinis brosjyre «Studentlivets psykologi» (SiO, 1996).